Härlanda
För dig som erbjuder ROT/RUT
Gör hemsidan till ett av dina viktigaste verktyg!
Konkurrensen om kunderna är stor inom flertalet hantverksyrken. Många hantverkare har en hemsida men få utnyttjar de möjligheter som faktiskt finns. Vårt koncept ger dig ett bättre utgångsläge än dina konkurrenter. En uppdaterad, aktuell och funktionell hemsida ger ett försprång när kunder väljer leverantör.
En kund har lättare att ta ett köpbeslut om denne har bra information om vad du gör och hur du gör det. Var stolt över ditt eget arbete och använd hemsidan till att visa upp vad du har gjort för tidigare kunder. Genom att anpassa din hemsida till din tilltänkta målgrupp ökar dessutom dina möjligheter att attrahera de kunder och projektförfrågningar du själv vill ha.
Och du vet väl om att uppdateringar ingår i vårt koncept så att du och dina anställda kan ägna tiden åt den egna verksamheten.